TH   |   EN
+66 2 419 7565

SIRIRAJ iTALK SERIES

10 August 2017  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจ Sartup และการสร้าง Innovation

ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยที่มีแนวคิดพร้อมต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่

โดยงานได้รับเกียรติจาก Dr.Pramote Hochareon ผู้ก่อตั้งบริษัท Nirva Medical, Inc ซึ่งจะแชร์ประสบการณ์ในการก่อตั้งบริษัท

และ Dr.Sarayoot Eaimkhong จากหน่วยงาน สวทช. ที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์กับผู้ประกอบการไทย

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม SiMR ชั้น 1 ศิริราช

เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เริ่มสัมมนา เวลา 13.00 น.

กิจกรรม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  และมีอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/uivSKlZBlpxDCz7i1