TH   |   EN
+66 2 419 7565

อ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

04 June 2017  

ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน มอบรางวัล ฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ในงาน “๔๘ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา