TH   |   EN
+66 2 419 7565

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 ประเภทหน่วยงานดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการชั่งน้ำหนักเพื่องานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน USP”

22 July 2017  
รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 ประเภทหน่วยงานดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการชั่งน้ำหนักเพื่องานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน USP”